logokop

Het belevingscollectief is een samenwerkingsverband van vijf organisaties. Wij hebben onze krachten gebundeld om een bijdrage te leveren aan meer ‘beleving’ in en rond zorginstellingen. Beleving vatten wij breed op: contact tussen mensen, genieten van een inspirerende omgeving, aandacht voor natuur en uitgenodigd worden om in beweging te komen. Activiteit in plaats van inactiviteit. Zorginstellingen waar bewoners niet afgesloten worden, maar deel uit blijven maken van de wereld om hen heen, vanuit hun eigen kracht.

Wij hebben ervaring met het inrichten van binnen- en buitenruimtes, het verzorgen van trainingen, het begeleiden van cultuuromslag, het ontmoeten van generaties en de inzet van natuur in- en om zorginstellingen.

In overleg met uw wensen, stellen wij een op elkaar ingespeeld team samen, dat u kan ondersteunen om meer ‘beleving’ in uw organisatie te creëren. Op welk vlak dan ook.

fonkelsquare

Bureau Fonkel

Ontwerpbureau
voor belevings- en
beweegtuinen

veldwerksquareVeldwerk Nederland

stichting rond natuureducatie en gezonde leefstijl

curasquareCURA Interieur

ontwikkelaar en realiseerder van interieurconcepten in de zorg

dazsquareDAZ

project- en trainingsbureau rond innovaties in de langdurige zorg

Caro van Dijk Architectuur

bureau voor onderzoekende architectuur